Your Move: The Underdog’s Guide to Building Your Business

Làm thế nào để sử dụng cuốn sách này

It’s Always Your Move (3,078 words)

Phần 1: Làm chủ những nền tảng

 1. Ba quy tắc đáng kinh ngạc về tiền: Break Them at Your Own Risk
 2. Tìm một ý tưởng có lợi nhuận: Quy trình đơn giản mà chúng tôi đã sử dụng với 20 sản phẩm
 3. Bí quyết để tạo ra 100, 1000, hoặc 10000 khách hàng trung thành
 4. Field Report: Không ai là “Doanh nhân tự nhiên” của Danny Margulies

Phần 2: Tập trung vào những điều đúng

 1. Trở nên khác biệt: Nghệ thuật đứng ra ngoài đám đông
 2. “Tôi nên tính phí cho cái gì?”: Cách bán mà không cảm thấy nhút nhát
 3. Sự kỳ diệu của việc xây dựng doanh thu tự động vào doanh nghiệp của bạn (3,254 words)
 4. Báo cáo thực địa: Cách kiếm 10.000 đô la mỗi tháng, ngay cả khi bạn không thể bán được bởi Nagina Abdullah (1,911 words)

Phần 3: Tăng trưởng cho ngày mai (328 words)

 1. Mắc kẹt là điều bình thường, nhưng người chiến thắng tăng trưởng bằng mọi cách (4,833 words)
 2. Tìm một cố vấn: Làm thế nào để tăng tốc sự thành công của bạn (2,732 words)
 3. Mental Toughness: Làm thế nào để làm chủ sự chậm chạp, thất bại và thậm chí thành công (3,050 words)
 4. Báo cáo thực địa: Tăng trưởng 44% mà không có bất kỳ sản phẩm mới nào của Graham Cochrane (2,366 words)

Bây giờ đến lượt bạn (156 words)