Tôi học được gì từ công việc sửa máy tính tại nhà

Giai đoạn 1: Tại sao tôi tìm thấy công việc này

Giai đoạn 2: Những khách hàng đầu tiên

Giai đoạn 3: Khách hàng đang nhớ nhất

Anh Thịnh Tự động hóa

Nguồn tham khảo:

Phan Hội:

maytinhbks.com

http://caidatwintainha.blogspot.com/

https://www.facebook.com/phanhoj

Giai đoạn 4: Gặp lại người cũ

Vào ngày 13.01.2018 tôi lục lại quá khứ và nhận ra

Anh Hội chính là người đã chạy fb cho Sudo

Anh ấy cũng là người mở ra công việc, và mình đã làm cùng anh ấy năm 2013

Trái đất tròn.

Leave a Comment