Tạo

Thời gian đọc: 2 phút

Thật ngạc nhiên khi có nhiều người tôi từng nói chuyện đã nói rằng họ muốn tạo một blog mới, viết một cuốn sách, bắt đầu một doanh nghiệp mới, thay đổi công việc, làm một thứ gì đó mới.

Nhưng họ cứ quen nó.

Nghe thấy quen không? Bạn muốn làm một cái gì đó khác biệt, nhưng bạn không có thời gian (hoặc có thể là năng lượng) ngay bây giờ? Có hàng triệu thứ trong to-do list của bạn, một lịch trình dày đặc, các cuộc họp tiếp tục diễn ra. Bạn sẽ nhận được Điều Lớn của bạn, nhưng sau đó. Có tất cả thời gian trên thế giới để làm điều đó sau này, phải không?

Thời điểm đó sẽ không bao giờ đến. Không, nếu bạn không tự tạo ra thời gian cho chính mình.

Nắm lấy hai cái sừng của con bò, ngoan cường nắm lấy nó, không bao giờ để nó đi. Thời gian có thói quen trà đạp lên chúng ta, thật nhẹ nhàng khiến cho chúng ta thậm chí không nhận ra nhưng rất mạnh mẽ, chúng ta trở nên tàn tạ trong suốt nhiều tuần và nhiều năm.

Tôi có hai công việc, sáu đứa con và huấn luyện chạy marathon khi tôi tạo Zen Habits. Không có thời gian, nhưng tôi đã đăng lên một bài viết trên blog. Ngày hôm sau tôi đã làm hai bài, mặc dù tôi không có thời gian. Tháng đó tôi đã làm khoảng 30 bài (không phải tất cả vẫn còn trên web), mặc dù tôi không có thời gian.

Tôi không có thời gian, nhưng tôi đã tạo ra nó. Thời gian thường được cho là nguồn lực hạn chế nhất của chúng ta, nhưng điều đó không đúng. Chúng ta có thể tạo ra thời gian. Cần phải có sức mạnh của ý chí để làm điều đó, nhưng nó có thể được tạo ra.

Thời gian không rơi vào lòng bạn. Nó không được trao cho bạn bởi một ông già tốt bụng. Bạn phải tạo nó, lấy từ thế giới những nguyên liệu thô bạn cần và định hình nó bằng bàn tay phồng rộp lấm bẩn của bạn, nhào nặn đất sét thành hình từ thế giới bùn lầy của nó.

Tôi không có thời gian để tạo Zen Habits, nhưng hôm nay nó đã đứng được, sống và thở với trái tim đang đập. Tôi đã tạo ra thời gian, lấy một ít từ xem ti vi, một ít từ các cuộc gặp, một số từ việc nói không với những yêu cầu bất tận về thời gian của tôi bởi đồng nghiệp và những người bạn tốt bụng, một ít từ những dự án quan trọng khác mà tôi tham gia. Tôi bỏ qua những điều quan trọng để tạo ra thời gian cho Những Điều Quan Trọng nhất. Tôi nói không với những người khác và tôi quan tâm đến việc nói có với điều tôi cần làm.

Nói không với mọi thứ khác. Tạm gác lại những gì có thể được tổ chức tại vịnh trong thời gian này. Và tạo thời gian cho những gì cần thiết.

Làm một cái gì đó. Mang cuộc sống sáng tạo mới vào thế giới, thay đổi cuộc sống của người khác, và khi làm như vậy, nó thay đổi chính bạn.

Bạn có sức mạnh và ý chí để tạo ra thời gian. Đừng lãng phí nó, bạn của tôi.

Source: Zen Habits

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.