Tại sao Benjamin Franklin xuất hiện trên đồng 100 đô la?

Thời gian đọc: 2 phút

Có nhiều lý do để lý giải tại sao chân dung của Benjamin Franklin lại có trên đồng tiền có mệnh giá cao nhất của Mỹ (chỉ tính những đồng tiền lưu hành công khai). Quan trọng hơn là số lượng tờ 100 đô la hiện đang lưu hành vào khoảng 10,8 tỷ đô la theo công bố của Cục dự trữ liên bang tính đến tháng 12 năm 2015.

Ông không phải là một tổng thống; trên thực tế hiện tại, chỉ có hai người không phải là tổng thống được in hình trên các đồng tiền. Người thứ nhất là Benjamin Franklin và người còn lại là Alexander Hamilton trên tờ 10 đô la. Hamilton là Thư ký kho bạc đầu tiên từ năm 1789 đến 1795 dưới thời George Washington và ông ấy được công nhận là kiến trúc sư của nền kinh tế Mỹ. Người thứ ba không phải tổng thống là Harriet Tubman trên tờ 20 đô la dự kiến sẽ được lưu hành vào năm 2020.

Franklin đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng đất nước. Ông là người cha sáng lập quan trọng nhất, ông là người lớn tuổi nhất và là người đã đóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp độc lập. Franklin ký Hiệp ước Liên minh với Pháp, thuyết phục chính phủ Pháp ủng hộ Mỹ chống lại nước Anh hùng mạnh. Ông cũng đã thực hiện các khoản vay và giao dịch với các nước châu Âu. Ông là người sáng lập duy nhất đã ký ba tài liệu quan trọng nhất dẫn đến Độc lập: Hiệp ước Liên minh với Pháp, Hiệp ước Paris và Tuyên ngôn độc lập. Ông cũng là một trong những người ký Hiến pháp. Ngoài việc là một chính khách nổi bật, Franklin cũng là một doanh nhân và một nhà khoa học. Ông là người Mỹ nổi tiếng nhất ở châu Âu trong thế kỷ 18.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.