Mental Models

Thời gian đọc: 1 minute

Bắn và Chạy

First Principles Thinking

Tâm lý đám đông – Hiệu ứng bầy đàn

Bản đồ không phải là Lãnh thổ

Bó đũa. (Khi tiếp cận một công việc khó khăn nếu sử dụng chiến thuật tiếp cận nhanh không được thì chuyển sang chiến thuật tiếp cận từ từ, từng bước nhỏ, tăng độ khó từ từ)

Tư duy xác xuất

 • https://cafekubua.com/ 2018/07/15/ tu-duy-xac-suat-doi-tuyen-duc-thua/

Vòng tròn năng lực

 • https://www.ubrand.global/ c/su-dung-vong-tron-nang-luc-de-danh-gia-ban-than
 • https://trinhdinhlinh.com/sach/ dao-cua-buffett/vong-tron-nang-luc/
 • https://doanhnhansaigon.vn/ sach-hay/7-goi-y-lam-giau-tu-warren-buffett-1062674.html
 • https://caodang.fpt.edu.vn/ gioithieu/ban-sac/nguyen-ly-ba-vong-tron-cua-anh-tho-ca.html
 • https://vimeo.com/ 240618430

Tư duy đảo ngược

 • https://jamesclear.com/ inversion
 • https://ybox.vn/ky-nang/du-an-tomo-tu-duy-dao -nguoc-ky-nang-suy-luan-can-thiet-ma-chua-ai-day-ban-mai-thi-phuong-xuan-canqjijatp
 • https://www.facebook.com/ MediaZVN/posts/1543276709028827
 • http://cafef.vn/charlie-munger-da-tro-thanh-ty-phu-nho-cach-suy-nghi-doc- dao-von-chang-ai-lam-lat-nguoc-van-de-xem-xet-chuyen-that-bai-20180716172726655.chn
 • https://www.ohay.tv/view/ dao-nguoc-ky-nang-tu-duy-phan-bien-quan-trong-nhat-99-ban-chua-he-biet/592d81ed88
 • https://www.ubrand.global/ c/tu-duy-dao-nguoc-giai-phap-cho-nhung-be-tac-trong-cuoc-song
 • https://www.youtube.com/ watch?v=QW63At5yP5g
 • https://vnexpress.net/ doi-song/con-ban-se-gioi-toan-dien-nho-tu-duy-nguoc-chieu-3383370.html
 • http://forum.tnut.edu.vn/ threads/tu-duy-nguoc-pha-vo-loi-mon-tu-duy.512/

Dao cạo Occam

 • http://mahpahh.com/ mot-vai-loai-dao-cao-pho-bien
 • https://vi.wikipedia.org/ wiki/Dao_c%E1%BA%A1o_Ockham
 • https://vi.wikipedia.org/ wiki/Quy_t%E1%BA%AFc_lo%E1%BA%A1i_tr%E1%BB%AB

Dao cạo Hallon