Mental Models

Thời gian đọc: 1 minute

Bắn và Chạy

First Principles Thinking

Tâm lý đám đông – Hiệu ứng bầy đàn

Bản đồ không phải là Lãnh thổ

Tư duy xác xuất

 • https://cafekubua.com/ 2018/07/15/ tu-duy-xac-suat-doi-tuyen-duc-thua/

Vòng tròn năng lực

 • https://www.ubrand.global/ c/su-dung-vong-tron-nang-luc-de-danh-gia-ban-than
 • https://trinhdinhlinh.com/sach/ dao-cua-buffett/vong-tron-nang-luc/
 • https://doanhnhansaigon.vn/ sach-hay/7-goi-y-lam-giau-tu-warren-buffett-1062674.html
 • https://caodang.fpt.edu.vn/ gioithieu/ban-sac/nguyen-ly-ba-vong-tron-cua-anh-tho-ca.html
 • https://vimeo.com/ 240618430

Tư duy đảo ngược

 • https://jamesclear.com/ inversion
 • https://ybox.vn/ky-nang/du-an-tomo-tu-duy-dao -nguoc-ky-nang-suy-luan-can-thiet-ma-chua-ai-day-ban-mai-thi-phuong-xuan-canqjijatp
 • https://www.facebook.com/ MediaZVN/posts/1543276709028827
 • http://cafef.vn/charlie-munger-da-tro-thanh-ty-phu-nho-cach-suy-nghi-doc- dao-von-chang-ai-lam-lat-nguoc-van-de-xem-xet-chuyen-that-bai-20180716172726655.chn
 • https://www.ohay.tv/view/ dao-nguoc-ky-nang-tu-duy-phan-bien-quan-trong-nhat-99-ban-chua-he-biet/592d81ed88
 • https://www.ubrand.global/ c/tu-duy-dao-nguoc-giai-phap-cho-nhung-be-tac-trong-cuoc-song
 • https://www.youtube.com/ watch?v=QW63At5yP5g
 • https://vnexpress.net/ doi-song/con-ban-se-gioi-toan-dien-nho-tu-duy-nguoc-chieu-3383370.html
 • http://forum.tnut.edu.vn/ threads/tu-duy-nguoc-pha-vo-loi-mon-tu-duy.512/

Dao cạo Occam

 • http://mahpahh.com/ mot-vai-loai-dao-cao-pho-bien
 • https://vi.wikipedia.org/ wiki/Dao_c%E1%BA%A1o_Ockham
 • https://vi.wikipedia.org/ wiki/Quy_t%E1%BA%AFc_lo%E1%BA%A1i_tr%E1%BB%AB

Dao cạo Hallon