Feynman Deliberate Practice #1

Buổi sáng hôm nay, tôi tiến hành tìm hiểu về các để đọc hiệu quả hơn.

Tôi học được những điều sau:

1) Tôi biết được rằng công thức để trở nên thông minh của Warren Bufeett là ông ấy ăn rất nhiều sách.

  • Những người thành công trong xã hội hiện tại là những người ăn sách rất nhiều: Warren Buffett, Bill Gates, Ramit Sethi, Call Newport, Mark Zuckerburg.
  • Không chỉ đọc, mà là đọc liên tục. Hầu hết các CEO đều đọc 1 cuốn sách/tuần.
  • Hãy coi chính bản thân mình là một khách hàng của chính mình. Và bán cho anh ta một giờ đọc sách mỗi ngày. Mỗi giờ đó có giá tùy thuộc vào giá trị giờ làm việc hiện tại của bạn.
  • Đọc mới chỉ là một phần của phương trình: Thông minh = Đọc + Giữ lại = Đọc + (Hiểu + Ứng dụng). Các để giữ lại là sử dụng kỹ thuật Feynman Technique.
  • Hiểu về khái niệm Tự nhiên và Nuôi dưỡng. Mỗi khả năng của tôi giống như một cái cây. Những khả năng nào tôi đã có là bởi vì vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống tôi đã gieo hạt, và với môi trường và theo thời gian. Khả năng đó của tôi sẽ biến đổi theo hai hình thức, một là phát triển, hai là thui chột. Và nếu để Tự nhiên, nó có thể phát triển hoặc thui chột. Nhưng nếu tôi có ý thức để nuôi dưỡng nó thì tỷ lệ phát triển của khả năng đó sẽ cao hơn rất nhiều.

2) Cách để ghi nhớ một cái gì đó tốt nhất, và để kiểm tra xem mình nhớ được những gì. Đọc một cuốn sách hoặc một bài viết chẳng hạn. Đó là: “Ghi lại những gì mà mình đã học được”

  • Viết ra những gì chúng ta muốn nhớ
  • Sau khi kết thúc một chương của cuốn sách, đọc xong một bài viết. Lấy một tờ giấy ra và tóm tắt lại những gì mà tôi nhớ được sau quá trình đọc.
  • Đọc 10 trang, sau đó ngừng lại và viết một bản tóm tắt hiệu quả hơn đọc 10 trang đó 10 lần sau đó cố gắng nhớ chúng.
  • Không viết một tóm tắt, Viết một bullet points về những ý tưởng mà bạn nghĩ rằng mình có thể áp dụng được ở đâu đó.

Leave a Comment