Bạn không muốn bán? Quá Tệ

Mọi thứ đều là BÁN.   Đúng rồi, ngay cả khi bạn đang đọc blog này để cuối cùng có được một công việc ở bên mua, tại một quỹ phòng hộ hàng đầu… bạn phải học cách bán. Tại sao ư? Bạn cần bán PM của bạn ở vị trí bạn muốn thực hiện. Bạn cần bán giá trị của mình cho công ty. Bạn cần phải bán công ty của bạn về khả năng của bạn để đảm nhận trách nhiệm hơn. Bạn cần bán bản thân để được thuê ở nơi đầu tiên. Vì vậy, nếu bạn đang đọc blog này chỉ để định vị bản thân bạn cho lối vào ở bên mua… Bài đăng này vẫn áp dụng. Bằng chứng cho thấy mọi thứ đều là BÁN. Đừng nhầm lẫn, bạn đã bắt đầu bán kể từ khi bạn 16-17 tuổi. Bạn đã bán bản thân cho một trường cấp cao nhất để có … Read more

* Start Here *

Đây là blog chuyên giúp BẠN kiếm nhiều tiền hơn. Hầu hết các trang web được viết để bán nói dối về cách kiếm sống và thay vào đó chúng tôi phác thảo tất cả mọi thứ chúng tôi có thể có thể mà không cho đi “ngôi nhà”. Nếu ai đó có một doanh nghiệp cụ thể hoạt động tốt, điều cuối cùng họ sẽ làm là cho họ đi (họ sẽ bán cho bạn một cách hạnh phúc khi trở thành khách hàng!). Nhìn chung, hầu hết thông tin được viết bởi những người chưa từng có trước đây và chúng tôi rút ra một khoản tiền $ 1M + giá trị thực để đăng trên trang web này (vâng, chúng tôi đã gặp một vài người viết tiểu sử cao cấp và mời tất cả các áp phích). Quan trọng hơn, chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người xứng … Read more