Một hệ thống cách đây 300 năm sẽ giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân

Làm thế nào để bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình? Câu hỏi này lấy cảm hứng từ Benjamin Franklin, 20 tuổi, đã tạo ra hệ thống phát triển nhân vật 13 đức hạnh. 13 đức tính của Benjamin đã giúp anh thành công trong chính trị, sự phát minh, âm nhạc, kinh doanh, khoa học và ngoại giao. Một vài thành tựu của anh ấy… Politics: góp phần vào sự độc lập của nước Mỹ và được gọi là “the only President of the United States who was never President of the United States.” Invention: phát minh ra cột thu lôi, kính đeo mắt, long-arm, Bếp lò Franklin và phim hoạt hình chính trị. Business: tạo ra nhiều tờ báo thành công và Poor Richard’s Almanack cực kỳ nổi tiếng. Tôi đã khám phá ra hệ thống 13 đức hạnh cách đây 3 năm trong khi đọc “Benjamin … Read more