Làm thế nào Elon Musk học Nhanh hơn và Tốt hơn những người khác.

Thời gian đọc: 9 phút Làm thế nào Elon Musk có thể xây dựng bốn công ty tỷ đô ở giữa năm 40 tuổi của mình – trong bốn lĩnh vực riêng biệt (phần mềm, năng lượng, vận tải, và hàng không vũ trụ)? Để giải thích thành công của Musk, những người khác đã chỉ ra đạo đức làm việc anh hùng của anh ấy (anh ấy thường xuyên làm việc 85 giờ một tuần), khả năng thiết lập tầm nhìn xuyên tạc thực tế cho tương lai của anh ấy, và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của anh ấy. Nhưng tất cả những điều này không làm tôi thỏa mãn. Rất nhiều người có những đặc điểm này. Tôi muốn biết những gì anh ấy làm khác đi. Tôi tiếp tục đọc hàng tá bài viết, video, và sách về Musk, Tôi nhận thấy một mảnh lớn của câu đố bị … Read more

Bắn và chạy

Thời gian đọc: 7 phút Nếu bạn đợi cho đến khi bạn sẵn sàng, bạn sẽ phải chờ đến hết cuộc đời. Shane Parrish Đôi khi tôi không thể làm được gì. Mọi chuyện diễn ra như sau. Tôi bước vào văn phòng, putter around, cứ mười giây lại kiểm tra email một lần, lướt web, thậm chí làm một số nhiệm vụ không cần trí tuệ chẳng hạn như thanh toán hóa đơn American Express. Nhưng việc trở lại dòng chảy của mã viết chỉ không xảy ra. Những cơn unproductiveness thường kéo dài trong một hoặc hai ngày. Nhưng đã có lần trong sự nghiệp của tôi với tư cách là một developer khi tôi trải qua nhiều tuần chỉ dậm chân tại chỗ, không thể hoàn thành công việc. Như họ nói, tôi không có dòng chảy. Tôi không ở trong khu vực. Tôi không ở đâu cả. Tâm trạng của mọi người đều thay đổi; một số người … Read more