Fire And Motion

Đôi khi tôi không thể làm được gì. Chắc chắn rồi, Tôi đi vào văn phòng, putter around, kiểm tra email của tôi sau mỗi mười giây, lướt web,thậm chí làm một số nhiệm vụ không có trí tuệ chẳng hạn như thanh toán hóa đơn American Express. Nhưng việc trở lại dòng chảy của mã viết chỉ không xảy ra. Những cơn unproductiveness thường kéo dài trong một hoặc hai ngày. Nhưng đã có lần trong sự nghiệp của tôi với tư cách là một developer khi tôi trải qua nhiều tuần và chỉ dậm chân tại một điểm, không thể hoàn thành công việc. Như họ nói, tôi không có dòng chảy. Tôi không ở trong khu vực. Tôi không ở đâu cả. Tâm trạng của mọi người đều thay đổi; một số người chỉ bị nhẹ, nhưng với một số người khác, chúng có thể rõ rệt hơn hoặc thậm chí trở thành hội chứng … Read more