Cách đọc sách hiệu quả nhất

Cách đọc sách hiệu quả. Bạn đã bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Đọc một cuốn sách có vẻ là một nhiệm vụ khá đơn giản, phải chứ? Tôi cá rằng bạn biết cách đọc sách. Bạn đã được dạy ở trường tiểu học. Nhưng đa phần theo cách này. Mở sách ra Đọc thầm Đóng sách Chuyển sang đọc cuốn sách khác Nhưng bạn có biết cách đọc sách hiệu quả nhất không? Có một sự khác biệt giữa việc đọc để hiểu và đọc để biết thông tin. Nếu giống như hầu hết mọi người, có lẽ bạn chưa nghĩ nhiều đến cách bạn đọc. Và cách bạn đọc tạo ra một sự khác biệt rất lớn trong việc tích lũy kiến thức. Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa việc biết tên của một cái gì đó và sự hiểu biết. Rèn luyện trí nhớ là một điều rất tốt, sự hồi sinh của các sự kiện mà không có sự hiểu biết và bối cảnh giúp bạn có được chút … Read more

Farnam Street Ethos

Đây là bản ghi chép lại những hiểu biết của tôi sau khi học bài đầu tiên của khóa học The Art of Reading. Tôi thực hiện việc tóm tắt, diễn giải lại những hiểu biết của tôi về bài học này bằng kỹ thuật Feynman. Trong bài học này, tác giả sẽ giới thiệu với học viên về Quy tắc và Triết lý của việc đọc. Với mong muốn giúp học sinh tiết kiệm thời gian và tăng hiểu biết Khóa học The Art of Reading là một system được xây dựng từ những đúc kết của thầy Shane Parrish sau khi đọc hàng trăm cuốn sách và quá trình chia sẻ những gì mà thầy đã học với mọi người thông qua blog. Hệ thống đọc này rất linh hoạt, không những áp dụng với sách mà còn là nội dung online, bài báo và học. Đọc là … Read more

Phần cứng và Phần mềm

Mỗi người là một chiếc máy tính. Có phần cứng và phần mềm Với một phần mềm đó có các thuật toán khác nhau. Về cơ bản bất cứ ai đã từng đi học, hay có khả năng học (tất nhiên) họ sở hữu một thuật toán học máy. machine learning algorithms. Tốc độ học tập của chiếc máy tính (bạn) phụ thuộc phần lớn vào mức độ tinh vi của thuật toán. Phần mềm có thể nâng cấp bằng quá trình học tập và đào tạo. Thuật toán có thể được nâng cấp hoặc viết lại nếu bạn muốn. Theo những gì Anders Ericson nói trong cuốn Peak thì giới hạn về khả năng của chiếc máy tính có thể có những hầu như chưa ai tìm ra giới hạn đó. Việc lập trình lại thuật toán là một quá trình. Nó sẽ mất thời gian. Nhưng luôn ghi … Read more

Feynman Deliberate Practice #1

Buổi sáng hôm nay, tôi tiến hành tìm hiểu về các để đọc hiệu quả hơn. Tôi học được những điều sau: 1) Tôi biết được rằng công thức để trở nên thông minh của Warren Bufeett là ông ấy ăn rất nhiều sách. Những người thành công trong xã hội hiện tại là những người ăn sách rất nhiều: Warren Buffett, Bill Gates, Ramit Sethi, Call Newport, Mark Zuckerburg. Không chỉ đọc, mà là đọc liên tục. Hầu hết các CEO đều đọc 1 cuốn sách/tuần. Hãy coi chính bản thân mình là một khách hàng của chính mình. Và bán cho anh ta một giờ đọc sách mỗi ngày. Mỗi giờ đó có giá tùy thuộc vào giá trị giờ làm việc hiện tại của bạn. Đọc mới chỉ là một phần của phương trình: Thông minh = Đọc + Giữ lại = Đọc + (Hiểu + Ứng dụng). … Read more