Deliberate Practice: Nó là gì và Làm thế nào để sử dụng nó

Deliberate Practice là gì? Nào, bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa về thực hành có chủ ý Deliberate practice đề cập đến một loại thực hành đặc biệt đó là có mục đích và có hệ thống. Trong khi regular practice có thể bao gồm sự lập lại vô thức, deliberate practice đòi hỏi tập trung sự chú ý và được thực hiện với mục tiêu cụ thể đó là cải thiện hiệu suất. Đọc The Beginner’s Guide to Deliberate Practice để tìm hiểu chính xác cách bạn có thể bắt đầu tập luyện deliberate practice. Bạn cũng sẽ tìm thấy bảy ví dụ chuyên sâu về cách thực hành có chủ ý. Can You Achieve Anything With Enough Practice? Deliberate practice không có nghĩa là bạn có thể tự thời trang thành bất cứ thứ gì với đủ công việc, nỗ lực, suy nghĩ. Trong khi con người có một khả năng đáng chú … Read more