Làm thế nào Elon Musk học nhanh hơn người khác

Làm thế nào Elon Musk xây dựng được bốn công ty tỷ đô ở độ tuổi 40 – trong bốn lĩnh vực riêng biệt (phần mềm, năng lượng, vận tải và hàng không vũ trụ)? Để giải thích cho sự thành công của Musk, một số người đưa ra ba lý do: Phong cách làm việc siêu anh hùng của anh ấy (anh ấy làm việc khoảng 85 giờ mỗi tuần) Khả năng tạo ra những tầm nhìn vượt ra ngoài giới hạn của hầu hết mọi người Khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của anh ấy Tuy nhiên những điều này không làm hài lòng tôi. Rất nhiều người có những đặc điểm như vậy. Vì vậy, tôi muốn biết những điều anh ấy làm mà người khác thì không Tôi tiếp tục tìm hiểu thông qua nhiều bài viết, video, sách về Musk, tôi nhận thấy một … Read more