Thiết kế 10 năm cuộc đời tốt hơn

Week 1: Bài 1: Designing the Best 10 Years of Your Life — Introduction Bài 2: Getting Ready: The Life Changing Process of Goal Setting Bài 3: Designing the Best 10 Years of Your Life – WHY and HOW… Bài 4: Part 1: Review And Gratitude Bài 5: Part 2: Why You Exist — Finding and Defining Your Major Purpose Bài 6: Video Update from Darren Hardy Week 2: Bài 7: Part 3: Finding Your Unique Advantage Bài 8: Part 4: Your BALANCE Sheet Bài 9: Video Update from Darren Hardy–End of Week 2 Week 3: Bài 10: Part 5: This is it—The GRAND DESIGN! Bài 11: Part 6: The MAGIC Factor to Achieving Your Goals Bài 12: Video Update from Darren Hardy–End of Week 3 Week 4: Bài 13: Part 7: GIVE what you WANT Bài 14: Part 8: Your Strategic Plan of Action Bài 15: Video Update from Darren Hardy–End of Week 4 Week 5: Bài 16: Part 9: Your Achievement Management … Read more

Hướng dẫn A-Z: Thiết lập chiến dịch tiếp thị lại động

Tiếp thị lại động có thể giúp bạn tiếp cận các khách truy cập trang web và cho họ thấy quảng cáo phù hợp với họ, với thông báo và giá thầu được tùy chỉnh dựa trên mức độ gần đến hành động mua hàng của họ. Để tận dụng toàn bộ lợi thế của tiếp thị lại động, bạn có thể sử dụng mọi kích thước và định dạng quảng cáo. Điều này có thể làm tăng cơ hội hiển thị trên toàn bộ trang web trên Mạng hiển thị của Google để tiếp cận khách truy cập đúng thời điểm. Khi bạn tạo chiến dịch tiếp thị lại động, AdWords đặt tùy chọn mặc định để giúp bạn tối ưu hóa chiến dịch của mình. Tiếp cận mọi người dựa trên mức độ gần đến hành động mua hàng của họ trên trang web của bạn. Biết mức … Read more