Những gì Tôi đã được học như là một nhà văn

Tôi đã là một nhà văn chuyên nghiệp kể từ khi tôi 17 tuổi: gần 24 năm nay. Tôi đã sống bằng lời nói, và đã viết rất nhiều trong số chúng – hơn 10 triệu (mặc dù nhiều bài trong số chúng là những bản sao). Điều đó có nghĩa là tôi đã mắc phải rất nhiều lỗi. Rất nhiều lỗi đánh máy. Rất nhiều bài viết xấu. Là một nhà văn có nghĩa là tôi đã thất bại rất nhiều, và đã học được một vài điều trong tiến trình. Bây giờ, một số bạn có thể là những nhà văn thành công (hoặc những nhà văn đang tìm kiếm nguồn cảm hứng từ một đồng nghiệp). Những người khác có thể không bao giờ muốn trở thành một nhà văn, những bạn vẫn nên quan tâm tới việc viết. Tôi sẽ cho bạn biết tại sao: đó … Read more