Tại Sao Bạn Nên Viết Mỗi Ngày

[18/07/2018 11:10 – 12:00] Một trong những thói quen quan trọng nhất đóng góp vào sự thay đổi trong cuộc sống của tôi đó là viết hàng ngày. Trong nhiều năm, tôi là một nhà văn không viết thường xuyên. Việc viết luôn ở trong tâm trí tôi, nhưng tôi không tìm thấy thời gian để làm nó. Tôi đã bắt đầu blog này vào tháng Một năm 2017, và đã viết khá nhiều ngày kể từ đó. Nó thay đổi cuộc sống. Tôi khuyên viết hàng ngày đối với tất cả mọi người, không chỉ các nhà văn. Dưới đây là những gì tôi đã tìm thấy ở thói quen hàng ngày của mình: Viết giúp bạn phản ảnh cuộc sống của mình và những thay đổi mà bạn đang thực hiện. Điều này cực kỳ có giá trị, thường thì chúng ta làm mọi thứ mà không hiểu … Read more