Tôi học được gì từ công việc sửa máy tính tại nhà

Giai đoạn 1: Tại sao tôi tìm thấy công việc này Giai đoạn 2: Những khách hàng đầu tiên Giai đoạn 3: Khách hàng đang nhớ nhất Anh Thịnh Tự động hóa Nguồn tham khảo: Phan Hội: maytinhbks.com http://caidatwintainha.blogspot.com/ https://www.facebook.com/phanhoj Giai đoạn 4: Gặp lại người cũ Vào ngày 13.01.2018 tôi lục lại quá khứ và nhận ra Anh Hội chính là người đã chạy fb cho Sudo Anh ấy cũng là người mở ra công việc, và mình đã làm cùng anh ấy năm 2013 Trái đất tròn.